Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2012

jaigoda
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru
jaigoda
9406 b043

July 23 2012

jaigoda
4937 5f05
Reposted fromaboutyou aboutyou
jaigoda
7717 5301
Reposted fromkatalama katalama
jaigoda
9235 1efe 500
Reposted fromjerrytherabbit jerrytherabbit
jaigoda
1941 b9d3
Reposted frompoppyseed poppyseed
8260 8651
Reposted fromschizophrenic schizophrenic

May 20 2012

jaigoda
jaigoda
3813 778e
Reposted fromsoSad soSad
jaigoda
3816 caa1
Reposted fromperdido perdido

May 15 2012

jaigoda
3988 fdd6
food
Reposted fromenchantme enchantme

March 31 2012

jaigoda
  Taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się, żeby ktoś w Ciebie wjechał.
Reposted fromNataly Nataly viaZuzolinska Zuzolinska
jaigoda
Co powinnam teraz robić:


Nauka, nauka...


I jeszcze więcej nauki...

A co robię?

 Zupa, zupa, zupa! o_o


Sherlock, Gra o Tron, Sharpe...


Oglądam Sharpe'a... OMG sharpe gif. sharpe gif.
this part was so badass. y’know, like anything sharpe does.
and lol, that one time paul bettany was on the show and his character was a total ponce.
                                        


Sherlocka...
(Ale głównie dla Watsona.)


GRAM *_*

image

Mount & Blade, Assassin's Creed, Wiedźmin.


I śpięęęę...

image


Matura jest dla słabych.


by Atranta
Reposted fromatranta atranta viaZuzolinska Zuzolinska
jaigoda
To sztuka zrezygnować z uczucia, mieć złamane serce. Ale czasem trzeba mieć odwagę to zrobić...
— znalezione...
jaigoda
Trzeba mnie przytulać, bo się trochę rozlatuję.
Reposted fromjajebie jajebie viaZuzolinska Zuzolinska
jaigoda
Jedym słowem wielka chujnia.
Reposted fromZuzolinska Zuzolinska
jaigoda
niby wiosna, niby szczęście, a wszystko chuj.
Reposted fromnikotyna nikotyna viaZuzolinska Zuzolinska
jaigoda
ja tam nic do ciebie nie mam. ja po prostu czekam, aż jakiś samochód rozpierdoli Cię na przejściu.
— ale serio... nic do Ciebie nie mam.
Reposted fromkorba korba viaZuzolinska Zuzolinska
jaigoda
Wiosną nawet muzyka wydaje się piękniejsza.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaZuzolinska Zuzolinska
jaigoda
powiedz mi, ile prawdy jest w snach?
Reposted frompoppyseed poppyseed viaZuzolinska Zuzolinska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl